DANH MỤC

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC NHÀ TRƯỜNG

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NĂM 2017

Thứ hai - 29/01/2018 09:53 | Số lượt xem: 282
ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NĂM 2017

ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NĂM 2017

Trong những năm qua, nhà trường đã thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua dành cho cán bộ viên chức và học sinh. Theo đó, nhà trường đã xây dựng Quy chế thi đua trong nhà trường. Trong mỗi năm đều tổ chức 2 đợt thi đua. Cuối mỗi đợt thi đua đều có sơ kết và cuối năm tổ chức tổng kết công tác thi đua theo quy chế thi đua khen thưởng của nhà trường. Kết quả thi đua là cơ sở để nhà trường đánh giá, xếp loại cá nhân, tập thể trong nhà trường một cách khách quan, chính xác.
- Nhà trường thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua; Đó là: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”,  “Dân chủ - Kỉ cương -  Tình thương - Trách nhiệm”, “Gia đình nhà giáo văn hóa”, “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” và các phong trào thi đua: “Hai tốt”; “ Hai giỏi”,  phong trào “Xây dựng nhà giáo văn hóa”, phong trào “Xanh -  Sạch - Đẹp”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…
- Chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường ngày càng được nâng lên, luôn được xếp trong tốp đầu của giáo dục tiểu học thành phố.
- 100% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường tham gia tích cực các lớp học chính trị, Nghị quyết của Đảng do ngành và địa phương tổ chức, trong năm đã có 02 đồng chí đã hoàn thành lớp Trung cấp chính trị 01 đồng chí đang đăng kí học lớp trung cấp chính trị.
 Đến nay đã có 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn. Trong đó có 100% GV đạt trình độ trên chuẩn. 100% CBQL,GV được tham gia tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy theo đúng chuyên ngành và tập huấn sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.
- 100% cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua học tập đã có những chuyển biến rõ rệt về tư tưởng và nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên. Mọi cán bộ, giáo viên luôn có phẩm chất chính trị tốt, kiên định vững vàng tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, không hoang mang giao động trước những khó khăn. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại nhà trường được thực hiện tốt. Kết quả không có CB, GV, NV nào vi phạm đạo đức nhà giáo. Đội ngũ CBGV, NV đều nghiêm túc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhận thức đúng đắn vai trò và mục tiêu của sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
- Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi được đẩy mạnh, Phường Đại Nài đạt chuẩn  phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ III. Nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học.
.


     
Trong năm đã có 24 sáng kiến được đánh giá xếp loại, trong đó có 4 SKKN đề nghị UBND thành phố đánh giá và đạt bậc 4/4.
Qua phong trào viết và áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm đã tạo một bước chuyển biến tích cực trong phong trào đổi mới phương pháp dạy học, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và phát huy tích tích cực, chủ động, sáng tạo, tự tin cho học sinh; xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, thân thiện góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.
 
Năm học Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2016-2017 Tập thể LĐTTXS Số   2121 /QĐ UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
 
- 100% cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh; chấp hành tốt quy chế làm việc, kỷ luật lao động, có phong cách làm việc khoa học, văn minh lịch sự, gương mẫu thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên không mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan; trong những năm qua không có đồng chí nào vi phạm luật giao thông.   
- Thực hiện tốt nề nếp nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp. Nội bộ nhà trường đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ.
 - Thường xuyên tổ chức sinh hoạt hội họp định kỳ ít nhất 4 lần/tháng vào chiều thứ 6 hàng tuần quy định như sau:
- Duy trì có nề nếp giao ban vào sáng thứ hai hàng tuần sau giờ chào cờ. Thực hiện sinh hoạt chi bộ định kỳ vào ngày 30 hàng tháng. Thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ.
- Nhà trường thực hiện tốt công tác chỉ đạo, quản lý và kiểm tra đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc theo Chỉ thị số 33-CT/TU ngày của Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 28/01/2013 của Chủ tịch UBND thành phố. Nhìn chung không có CB,GV,NV&HS vi phạm. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường trang phục gọn gàng, lịch sự. Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch, thường xuyên tu sửa, nâng cấp các công trình trong nhà trường đảm bảo về cơ cấu các khối công trình hợp lý phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường và địa phương. Cảnh quan, khuôn viên nhà trường xanh, sạch, đẹp: có sân chơi, bãi tập cho học sinh, có cây xanh bóng mát.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cho nhân dân ở địa phương. Phong trào xây dựng “Gia đình nhà giáo văn hoá”, “Cơ quan văn hóa” được CB, GV, NV trong nhà trường hưởng ứng mạnh mẽ và đạt kết quả tốt,  100% CBGV, NV đã có gia đình, đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”. Chi bộ trường đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn hoá tại khu dân cư, liên hệ mật thiết với nhân dân nơi cư trú, thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng cơ quan văn hoá; vận động mọi người cùng tham gia phòng chống tệ nạn phường hội ... được đông đảo GV và HS tích cực lĩnh hội và thực hiện. Vận động CB,GV,NV và HS tham gia bảo vệ môi trường và các công trình phúc lợi... Đoàn kết, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, xây dựng xã hội phát triển.
- Căn cứ Kế hoạch nhiệm vụ từng năm học, nhà trường tổ chức việc tuyển sinh; dạy và học theo đúng phân phối chương trình, Hướng dẫn của Bộ, Sở Giáo dục & Đào tạo, không dạy thêm học thêm sai quy định.
- Trong các năm qua, nhà trường quản lý chuyên môn theo đúng hướng dẫn, 100% giáo viên ký duyệt bài soạn trước 1 tuần, lên lớp có đủ hồ sơ sổ sách; hồ sơ nhà trường đầy đủ, khoa học sạch đẹp; không có đồng chí nào vi phạm pháp luật phải xử lí kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; cơ quan an toàn, an ninh trật tự được duy trì; không có biểu hiện đơn thư, khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật.
- Thực hiện tốt cải cách hành chính; quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 35

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 140

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 142515